ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنوندگان رادیو نوروز می توانند با خلاصه خوانی کتاب و ارسال فایل های صوتی، مشارکت فعالی داشته باشند.

مدیر روابط عمومی رادیو نوروز ؛ از مشارکت و تعامل مخاطبین در برنامه های نوروز این رادیوی فصلی خبر داد.
عبدالرسول جوادی بالا جاده مدیر روابط عمومی رادیو نوروز با اعلام این خبر گفت: برنامه های متنوع،شاد ،همراه با سرگرمی و مسابقه در رادیو نوروز، تعامل و مشارکت مخاطبین را به همراه دارد.
وی ادامه داد: برنامه های «در خانه بمانیم» شامل در خانه ببینیم ،در خانه بخوانیم ،بازی در خانه و.....مشارکت بالای مخاطبین را همراه خود دارد و فراوانی پیامک و تلفن نشانه همراهی مخاطبان با رادیو می باشد .به طوری که این برنامه روزی 1000 پیامک دارد.
جوادی بالاجاده تصریح کرد: بر این اساس یکی از مهمترین رویکرد راه اندازی رادیو نوروز ،مشارکت و تعامل دوسویه مخاطبین با رادیو است که در برنامه های مجله ای این رادیوی فصلی نمود پیدا کرده است.رادیو نوروز به صورت 24 ساعته به تولید برنامه های شاد و مفرح برای سرگرمی و اوقات فراغت ایرانیان می پردازد.
وی از ویژگی های دیگر برنامه های رادیو نوروز را مشارکت مخاطبان در برنامه های مسابقه ای و پویشی چون " پویش فرهنگی در خانه بمانیم "
دانست که همراه ایرانیان عزیز خواهد بود.همچنین از دیگر برنامه های رادیو نوروز مشارکت مخاطبین با رویکرد کتابخوانی است که مخاطبین با خلاصه خوانی کتاب و با ارسال فایلهای صوتی مشارکت فعالی دارند که به منتخبین آن جوایزی اهدا خواهد شد.
ضمن اینکه می توان به مسابقه تلفنی نوروز در خانه اشاره کرد که بر اساس فعالیت های خانوادگی خانواده ها برنامه ریزی شده است .
جوادی بالاجاده در خاتمه از برنامه های ویژه در اعیاد شعبانیه بویژه روز جوان هم اشاره کرد.
رادیو نوروز روی موجfmردیف 95.5مگاهرتز شنیده می شود.

مرتبط با این خبر

  • دمنوش اسطو خدوس در نونوار رادیو نوروز

  • اوقاتی خوش با همراهی رادیو نوروز

  • راه اندازی رادیو نوروز کار ارزشمند معاونت صدا

  • رادیو نوروز همراه پیام آوران سلامت

  • رادیو نوروز 28 اسفند راه‌اندازی می‌شود

  • نوروز امسال در خانه با مسابقه « نوروز در خانه» رادیو نوروز

  • هیجان بازی های خانگی در«صبح است و بهاران» رادیو نوروز

  • تست بازیگری و خوانندگی در رادیو نوروز

  • معرفی اقوام ایرانی در«شب و ستاره» رادیو نوروز

  • برنامه های رادیو نوروز اعلام شد