ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

رهبر معظم انقلاب اسلامی: «در انتخابات باید افرادی را انتخاب کنید که مومن، انقلابی، شجاع، دارای روحیه جهادی، کارآمد و به معنای واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند.»

مرتبط با این