ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

ویدئوکامنتی از توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره رقابت‌های انتخاباتی را مشاهده می‌کنید.

مرتبط با این