ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

قانون شفافیت منابع مالی در انتخابات مجلس که ششم بهمن ماه تصویب شد، برای اجرا در این دوره ابلاغ شد.

مرتبط با این