0:00
تهاجم بی صدا(تكرار)

جنگ نرم و ایجاد شكاف‌های اجتماعی و تضعیف اتحاد ملی در میان ملت ایران

1:00
پیدا و پنهان(تكرار)

جریان شناسی گروه های سیاسی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

1:35
از سراب تا واقعیت(تكرار)

طرح وابستگی رژیم پهلوی به دنیای غرب و آمریكا

1:50
ملاقات با تاریخ(تكرار)

مصاحبه با كارگزاران دربار پهلوی

2:00
جستار(تكرار)

تاریخ نگاری انقلاب اسلامی

2:30
نمایش(تكرار)

خاطرات ملك بانو

3:00
فردای دیروز(تكرار)

توسعه روشمند فضای مجازی به عنوان پیشران توسعه كشور بفرموده مقام معظم رهبری

3:50
گوشه هایی از تاریخ پهلوی(تكرار)

روایتی از یادداشت های اسدالله علم

4:00
این راه روشن است(تكرار)

بررسی راهپیمایی های زمان انقلاب

4:30
صدای خاطره(تكرار)

آشنایی با شهدای انقلاب اسلامی

4:55
به قلم انقلاب(تكرار)

معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی

6:15
ما میتوانیم(تكرار)

بررسی شعار ما می توانیم در سیره عملی امام خمینی(ره)

6:30
تاریكخانه دربار(تكرار)

بررسی و تحلیل زوایای پیدا و پنهان اتفاقات قبل از انقلاب در دربار پهلوی

6:50
آیه های سرخ(تكرار)

وصیت نامه شهدا با استناد به قرآن كریم

7:00
پایش

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی

7:55
باید قوی شویم(تكرار)

نگاهی به دستاوردهای كشور در حوزه های مختلف

8:00
مستند روح الله(تكرار)

مروری بر زندگی حضرت امام خمینی (ره) از زمان تولد و دوران تحصیل تا مبارزات سیاسی ایشان

8:30
بزرگترین اتفاق قرن(تكرار)

تحلیل اتفاق قرن انقلاب اسلامی

9:00
من ایرانی ام

سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

9:55
به قلم انقلاب(تكرار)

معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی

10:00
ادامه من ایرانی ام

سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران

11:52
روی ماه خدا(تكرار)

شرح دعای روز ماه رجب، تفسیر فراز نهم دعا "واصرف عنی بمسئلتی ایاك جمیع شر الدنیا و شر الآخره""

12:08
دریا منتظر عاشقانه هاست(تكرار)

اذان ظهر به افق تهران: 12:18، موذن: استاد كریم منصوری

12:31
از تزویر تا ترور(تكرار)

بررسی ابعاد مختلف سازمان تروریستی مجاهدین خلق

13:00
امواج شبهه(تكرار)

واكاوی چرایی و اهداف پروژه تطهیر رژیم پهلوی و قهرمان سازی این رژیم

14:00
اعترافات فردوست(تكرار)

اعترافات ارتشبد فردوست از درون خاندان پهلوی

14:30
نسل پنجم(تكرار)

مقام معظم رهبری و نسل پنجمی ها

14:55
گوشه هایی از تاریخ پهلوی(تكرار)

روایتی از یادداشت های اسدالله علم

15:00
فجر دانش

بررسی جایگاه ایران در تولید داروهای نوتركیب

16:00
در هوای بهمن

مجله عصرگاهی با رویكرد سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی

16:45
به قلم انقلاب(تكرار)

معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی

16:50
ادامه در هوای بهمن

مجله عصرگاهی با رویكرد سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی

17:25
باید قوی شویم(تكرار)

نگاهی به دستاوردهای كشور در حوزه های مختلف

17:30
ادامه در هوای بهمن

مجله عصرگاهی با رویكرد سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی

17:57
ادامه در هوای بهمن

مجله عصرگاهی با رویكرد سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی

18:00
در ساحت خورشید(تكرار)

سخنرانی حضرت امام خمینی(ره)

18:05
ادامه در هوای بهمن

مجله عصرگاهی با رویكرد سبك زندگی، خانواده و دستاوردهای انقلاب اسلامی

19:00
پایش(تكرار)

دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی

20:00
مراكز استان ها

ارتباط با مراكز استان های كشور، سمنان

21:00
تا قله راهی نیست(تكرار)

نانو چیست و چه اهمیتی دارد

22:00
مرز پرگوهر

بررسی فرهنگ و هنر انقلابی

22:30
گوشه هایی از تاریخ پهلوی(تكرار)

روایتی از یادداشت های اسدالله علم

22:35
ادامه مرز پرگوهر

بررسی فرهنگ و هنر انقلابی

22:55
به قلم انقلاب(تكرار)

معرفی كتاب در حوزه انقلاب اسلامی

23:00
ادامه مرز پرگوهر

بررسی فرهنگ و هنر انقلابی

23:30
ملاقات با تاریخ(تكرار)

مصاحبه با كارگزاران دربار پهلوی

23:35
ادامه مرز پرگوهر

بررسی فرهنگ و هنر انقلابی