ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

بخشی از صحبت‌های احسان رستگار (روزنامه‌نگار و منتقد سینما) در خصوص حمید فرخ‌نژاد سلبریتی فراری در برنامه جام انقلاب رادیو انقلاب.

ویدویی از صحبت‌های احسان رستگار (روزنامه‌نگار و منتقد سینما) در خصوص حمید فرخ‌نژاد سلبریتی فراری در برنامه جام انقلاب رادیو انقلاب.

مرتبط با این خبر

  • رادیو انقلاب جایگزین رادیو مقاومت می‌شود

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند

  • مقامات باكو سرعقل بیایند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند