ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

گفتگوی سردبیر ارشد رادیو انقلاب با شبكه 5 سیما

مصاحبه سركار خانم فاطمه شعار، سردبیرارشد رادیو انقلاب با شبكه 5 سیما و توضیح برنامه های و رویكردهای رادیو انقلاب.

مرتبط با این خبر

  • رادیو انقلاب جایگزین رادیو مقاومت می‌شود

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند

  • مقامات باكو سرعقل بیایند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • مردم سال 57 از رژیم پهلوی ذلّه شده بودند

  • اثر تحریم‌ها آنچنان نیست كه مردم نگران باشند