ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 7:00 به مدت 115 دقیقه

مینا پور فرخ گفت: در روانشناسی خانواده هایی موفق اتلاق می شوند که عشق و اقتدار را همراه با هم دارند. این خانواده در عین حال که عشق و عاطفه را به تک تک اعضای خانواده می دهد ولی چارچوب، قواعد و قوانین مقتدرانه ای هم دارد.

دکتر مینا پور فرخ روانشناس، مشاور خانواده و استاد دانشگاه در برنامه «متولد ایران» رادیو انتخابات به تعریف خانواده های موفق پرداخت و گفت: در روانشناسی خانواده هایی موفق اتلاق می شوند که عشق و اقتدار را همراه با هم دارند. این خانواده در عین حال که عشق و عاطفه را به تک تک اعضای خانواده می دهد ولی چارچوب، قواعد و قوانین مقتدرانه ای هم دارد.

وی افزود: در خانواده های سهل گیر که امروزه به خاطر تک فرزند شدن خیلی بیشتر به چشم می خورد اشکال کار اینجاست که عشق و عاطفه بیشتر از اقتدار است و این از سیستم تعادلی خارج می شود. این موضوع در نسل قبل برعکس بوده یعنی به جای اینکه عشق و عاطفه نمود بیرونی داشته باشد اقتدار بیشتر بوده و این هم تعادل را خارج می کند.

این روانشناس و مشاور خانواده با اظهار به اینکه از اقتدار در روانشناسی واژه جرات مندی هم یاد می شود، توضیح داد: یعنی افرادی که توانایی نه گفتن را ندارند همان افرادی هستند که نتوانستند جرات مندانه رفتار کنند.

وی با ذکر اینکه جرات مندی با جسارت متفاوت است، اظهار کرد: ما در جرات مندی احترام داریم و فرد جرات مند همان حرف فردی را که دارد جسارت می کند، می زند منتها در جسارت ما توهین می بینیم و احترام دیده نمی شود ولی اقتدار و جرات مندی در عین حالی که قوانین و چارچوب ها وجود دارد ولی در یک فضای محترمانه ای ارائه می شود و در این صورت کلام به دل شنونده می نشیند.

پور فرخ تاکید کرد: در یک خانواده با نظم و انظباط شخصی که ریشه در اقتدار والدین دارد می تواند بچه ها را جذب کند و عمیق ترین صحبت ها زده می شود و به جان بچه ها می نشیند و حرف شنوی دارند.

وی با بیان اینکه می توان از اقتدار به عنوان رمز موفقیت استفاده کرد، افزود: برای هر تصمیم و هدف گذاری هایمان و برای رشدی که در زندگی داریم باید یک جایی مقتدرانه به خودمان متعهد شویم، برنامه ریزی کنیم و در راستای اهدافمان پیش برویم.

مرتبط با این خبر

  • وجود شفافیت در قوه مقننه باعث افزایش کارآمدی مجلس و اعتماد بیشتر مردم به نمایندگان می شود

  • انتخابات ابزار قدرت ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای است

  • تمام ابزارها و امکانات لازم برای حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رای فراهم شده است

  • مردم در هنگام رای دادن تحت تاثیر موج های روانی و دوقطبی سازی های کاذب ایجاد شده در جامعه قرار نگیرند

  • کاندیداها با تحریک احساسات و تخریب رقبایشان اقدام به جمع آوری آرا نکنند

  • مجلس یازدهم، تکلیف فضای مجازی را به نفع امنیت کشور و حفظ حریم خصوصی مردم مشخص کند

  • پیروزی نهایی با رمز "وحدت کلمه" از آنِ جناح های سیاسی است

  • جامعه اسلامی نیازمند مسئولانی وارسته، وفادار و مسولیت پذیر است

  • مهمترین ویژگی های بلوغ روانی، مسئولیت پذیری است / نیاز انگیزه پیشرفت در افراد مسئولیت پذیر بسیار قوی است

  • نمایندگان مجلس باید در حوزه قانونگذاری ،فقیه باشند/ نمایندگان مسئولیت تصمیمات و مصوبات خود را بپذیرند