ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 20:00 به مدت 110 دقیقه

یک کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تبلیغات منفی دشمنان گفت: آنها در واقع به دنبال این هستند که با کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای، مشروعیت مردمی انقلاب را در نزد افکار عمومی جهان زیر سوال برده و یا آن را پایین بیاورند.

یک کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تبلیغات دشمنان مبنی بر اینکه مردم در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نکنند، گفت: آنها در واقع به دنبال این هستند که با کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رای، مشروعیت مردمی انقلاب را در نزد افکار عمومی جهان زیر سوال برده و یا آن را پایین بیاورند.

ناصر دهقان، در مصاحبه با ویژه برنامه انتخاباتی« افق های نو» که صورت زنده از آنتن رادیو «انتخابات » پخش می شد با اشاره به استراتژی رسانه‌های بیگانه مبنی بر ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم ایران نسبت به آینده خود افزود : در حال حاضر یکی از اولویت‌های مهم دشمنان این است که این گونه نشان دهند که جمهوری اسلامی ایران فاقد پایگاه مردمی است.

وی با اشاره به تبلیغات روانی دشمنان در این ارتباط ، خاطرنشان کرد: هدف اصلی آن ها دور کردن مردم از حضور در صحنه هایی همچون انتخابات است.

آنها می‌خواهند حضور مردم ایران در این عرصه ها را کمرنگ جلوه دهند و به نوعی مشروعیت مردمی انقلاب را در نزد افکار عمومی جهان پایین بیاورند .

دهقان با بیان اینکه دشمنان در رسانه‌های خود با توجه به این که نمی‌توانند جلوی برگزاری انتخابات را بگیرند،تبلیغ می کنند که مشارکت مردم در انتخابات پایین است، افزود: در همین چارچوب با راه‌انداختن تبلیغات دروغین مبنی بر پایین بودن تمایل مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو ، دیگر مردم را نیز تشویق می‌کنند که در انتخابات شرکت نکنند .

دهقان در بخش پایانی صحبت‌های خود در این برنامه با تاکید بر اینکه مردم باید بر اساس شناخت دقیقی که از کاندیداها پیدا می‌کنند، به آنها رای دهند، گفت: ما قرار است را بدهیم تا اتفاقی بیفتد و در این فرآیند حتما باید انتخابی اصلح داشته باشیم.

مرتبط با این خبر

  • مجلس یازدهم دیدگاه های اقتصادمقاومتی را بدرستی تبیین کند

  • مجلس یازدهم حکمرانی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد!

  • مجلس تراز گفتمان انقلابی را باور دارد

  • نماینده های مجلس باید اهمیت مقاومت را درک کنند

  • نقش نظارتی مجلس نامحدود است /در یک کشور مردم سالار بین مردم و نمایندگانشان هیچ پرده پنهانی وجود ندارد