ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 20:00 به مدت 110 دقیقه

یک تحلیلگر مسائل سیاسی،با تاکید بر اینکه نقش نظارتی مجلس نامحدود است و هیچ حوزه ای از نظارت مجلس خارج نیست،گفت: به نظر من نقش نظارتی مجلس می‌تواند قوی تر، اثرگذارتر و حتی در مواردی مقدم بر وظیفه قانونگذاری آن باشد.

سید رضا حسینی، در مصاحبه با ویژه برنامه انتخاباتی« افق های نو» که به صورت زنده از آنتن رادیو انتخابات پخش می شد، در مورد نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : در نظام‌های مردم‌سالار مردم متوجه شده اند که دموکراسی مستقیم پاسخگوی خواسته ها و نیازهای آن ها نیست و در همین چارچوب به سمت دموکراسی نمایندگی حرکت کردند چنانکه کسانی را به عنوان نماینده خود انتخاب می کنند تا اراده آنها را در امور اداره کشور و عرصه تصمیم‌گیری اعمال کنند. وی افزود:این افراد برای اعمال اراده مردم باید اولویت ها و خواسته های مردم را بشناسند و از آن اطلاع داشته باشند .

حسینی گفت: اگر آنها چنین آشنایی را نداشته باشند ممکن است در مجلس مصوباتی را تهیه کنند که در راستای رفع دغدغه های مردم نباشد ولی وقتی انها دغدغه‌ها و نیازهای مردم را بدانند ، نطق ها ،پیشنهادها و طرح‌هایشان همگی در راستای خواسته های مردم مردم خواهد بود و با نظارت بر عملکرد دیگر دستگاه ها می توانند آنها را نیز در راستای تحقق خواسته های مردم به پیش ببرند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه نمایندگان مجلس فقط در حوزه قانونگذاری نیست، بلکه آنها باید بر اجرای قوانین موضوعه از جمله مصوباتی که در مجلس، خودشان تصویب کرده‌اند، نظارت داشته باشند، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف را دارند بنابراین می توان گفت نقش نظارتی مجلس نامحدود است و هیچ عرصه ای از نظارت مجلس خارج نیست .

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد : به نظر من نقش نظارتی مجلس قویتر، اثرگذارتر و حتی در مواردی مقدم بر امر قانون گذاری است . وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این برنامه در ارتباط با مقوله شفافیت و اهمیت این موضوع در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: در یک کشور مردم سالار این انتظار وجود دارد که مردم بین خودشان و کارگزاران منتخب شان هیچ لایه پنهانی را احساس نکنند .

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه هرچه اعتماد مردم به نمایندگان بیشتر باشد انگیزه مردم برای مشارکت در عرصه‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند، ادامه داد : وقتی مردم ببینند فردی که می‌خواهد وارد مجلس شود در برنامه ها، تبلیغات، هزینه ها ، گفتار و رفتار خود قانون را رعایت می کند و در چارچوب ارزش ها حرکت می کند این اطمینان در آن حاصل می‌شود که وقتی آن فرد در جایگاه نمایندگی قرار بگیرد می‌تواند نماینده شایسته‌ای برای مردم باشد.

مرتبط با این خبر

  • مجلس یازدهم دیدگاه های اقتصادمقاومتی را بدرستی تبیین کند

  • مجلس یازدهم حکمرانی انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد!

  • مجلس تراز گفتمان انقلابی را باور دارد

  • نماینده های مجلس باید اهمیت مقاومت را درک کنند

  • دشمنان می خواهند با تشویق مردم به عدم شرکت در انتخابات، مشروعیت مردمی انقلاب را زیر سوال ببرند