ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه از ساعت 9:00 به مدت 45 دقیقه

زمان پخش: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:00

مدت برنامه: 45 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

برنامه‌ای با محوریت بررسی گفتمان "ما می توانیم" در اقتدار کشور و در مسیر اجرای گام دوم انقلاب

همکاران ما