ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

هر روز از ساعت 12:30 به مدت 25 دقیقه

رازهای دربار

Bootstrap Image Preview

پهلوی به روایت اهالی دربار
با حضور یوسفی مقدم(تهیه کننده)، پر(گوینده)، سلیمانی(آیتم ساز)، غلامحسین مصدق(فرزند دکتر مصدق)، کریم سنجابی(از فعالان سیاسی دوره رضاشاه)، خسرو معتضد(استاد تاریخ ایران و تاریخ نگار)، دکتر علی صمدی(استاد تاریخ ایران) و دکتر علی بیگدلی(استاد روابط بین ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 30000881
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0