ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

گفتگو با حسین الله كرم در راستای بررسی چرایی اعلام وكالت برخی سلبریتی‌ها به پهلوی‌ برای حكومت‌داری بر ایران!

مرتبط با این