ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

پرویز ثابتی سرشكنجه‌گر ساواك كه در گزارشی به شاه معتقد بود مردم ایران آمادگی دموكراسی ندارند و دادن آزادی دست حكومت را می‌بندد، در تجمع ضدانقلاب در لس‌آنجلس شركت كرده و برای دموكراسی شعار می‌دهد!!!

مرتبط با این