ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

رضا پهلوی در جدیدترین مصاحبه انگلیسی‌اش گفته:‌ از جهان تشكر می‌كنم كه می‌خواهد تحریم‌های بیشتری بر ایران وضع كند!

چهره ضد ایرانی وضد مردمی اپوزیسیون و سلطنت طلبان بارها به مردم كشورمان اثبات شده است ولی بازهم برخی ناآگاهان هنوز در زمین این ضدایرانی ها یازی می كنند. كسی كه رفاه و امنیت و آسایش مردمش را فدای قدرت طلبی خود می كند حتی نباید خود را ایرانی بداند! نه اینكه ادعای رهبری و وكالت مردم ایران را داشته باشد!

مرتبط با این