ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

«مثبت 100 ثانیه» عنوان بسته تصویری است كه در صد ثانیه به كاوش در یك نكته مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در جریان دیدارها و سخنرانی‌ها می‌پردازد.

«آذربایجان و یك قرن آزادگی» اولین قسمت از این مجموعه است كه براساس بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی، نگاهی 100 ثانیه‌ای به تاریخ ایستادگی و مقاومت آذربایجان و مردم تبریز داشته است.

مرتبط با این