ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

رهبر انقلاب در دیدار اخیر: هر ملّتی، در سایه‌ی استقامت و ایستادگی، هویّت پیدا میكند.

آن چیزی كه به ملّتها هویّت میدهد، شخصیّت میدهد، عظمت میدهد، به حفاظت از خود ملّتها و فرهنگ آنها كمك میكند، #استقامت آنها و ایستادگی آنها است.

استقامت یعنی چه؟ یعنی آن خطّ مستقیمی را كه انسان پیدا كرده، ادامه بدهد؛ نگذارد زاویه پیدا بشود.

✊باید خسته نشد، باید ناامید نشد، باید از عربده‌های دشمن خوف نكرد. برادران عزیز، خواهران عزیز! #راز_ماندگاری اینها است.

خب بله، معلوم است كه دشمن بیكار نمی‌نشیند؛ یا ضربه میزند یا اگر نتوانست، تهدید میكند و اگر تهدید اثر نكرد، عربده میكشد برای اینكه شما را از میدان خارج كند؛ اگر از میدان خارج نشدید، دشمن شكست خورده؛ اگر ادامه دادید، #پیشرفت میكنید.

مرتبط با این