ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فیلمی از حضور رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن تهران را در رادیو انقلاب باهم مشاهده می كنیم.

مرتبط با این