ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

كسانی كه مدعی دموكراسی هستند به رای فلسطینی‌ها، یمنی‌ها و حتی مردم خود احترام نمی‌گذارند.

غربی‌ها بسیار تلاش كردند با جنگ نظامی، محاصره اقتصادی و تحریم جمهوری اسلامی ایران را مجبور كنند تا در دفاع از فلسطین و آرمان‌های انقلاب دست برداریم اما امروز با گذشت 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی اثبات شد حق با جمهوری اسلامی و امام (ره) است.

مرتبط با این