ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فیلمی از هتزاز پرچم فلسطین توسط چتربازان در راهپیمایی یوم الله 22بهمن را مشاهده می كنید.

مرتبط با این