ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فیلمی از رئیس جمهور كشور را در راهپیمایی 22 بهمن 1402 مشاهده می كنیم.

مرتبط با این