ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

فیلمی از حضور مردم پایتخت در راهپیمایی 22 بهمن 1402 را مشاهده می كنید.

مرتبط با این