ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها از دیدگاه امام راحل

[حضرت امام، به نظر بسیاری از ناظران از پیروزی انقلاب به این سو، به نظر می‌آید كه نظم حكومت رو به انحطاط دارد. شما در این باره چه فكر می‌كنید؟]

- این منطق چپاولگرهاست. باید ما مقایسه كنیم انقلاب اسلامی ایران را با انقلابهایی كه در دنیا واقع شده است. ببینیم كه آیا انقلابهایی كه در دنیا واقع شده است، به مجردی كه‌ انقلاب شد و پیروز شد، نظم همه چیزها فوراً برقرار شد، یا اینكه این طور نبوده است؟ ما به مجردی كه انقلاب واقع شد و پیروز شدیم تمام راه‌ها باز بود بر دنیا. و تمام احزاب آزاد بودند و تمام جمعیتها آزاد بودند. و تا پنج ماه تمام این امور آزاد بود. و ایران هم مشغول زندگی خودش بود و نظمش برقرار بود. و بی‌نظمی آن طوری كه در مثل انقلاب اكتبر واقع شد، مثل انقلاب فرانسه واقع شد، این قتل و غارتها نبود در ایران. و الآن هم ایران نظمش محفوظ است و خود مردم حفظ می‌كنند نظم را. و این فرقی است كه ما بین انقلاب اسلامی با انقلابهای دیگر است. انقلاب اسلامی چون مردم مسلمان هستند، بدون اینكه یك ارتباطی بین حكومتی باشد كه بخواهد یك نظمی را ایجاد بكند، مردم نظم را ایجاد كردند. به مجردی كه انقلاب واقع شد و اوضاع آشفته شد، خود مردم اوضاع را به دست گرفتند و نظم را ایجاد كردند. و نظم را بعدها به طور كامل، خود ملت ایجاد می‌كند. ملت ما موافق با حكومت اسلامی است. رای داده به حكومت اسلامی.

رای قاطع قریب به اتفاق داده است به حكومت اسلامی. و موظف می‌داند ملت ما به قواعد اسلام عمل كند. و یكی از قواعد اسلام، حفظ نظم است. حفظ نظم را خود مردم دارند می‌كنند. و این كه گفته می‌شود كه حكومت دارد رو به انحطاط می‌رود، نخیر حكومت دارد رو به اعتلا می‌رود. اشتباه می‌كنند آنها. ما یك ملتی بودیم كه در تحت فشار ابرقدرتها بودیم و الآن از تحت فشار آنها بیرون آمدیم و داریم به پیش می‌رویم. و این اعتلای ملت است. اعتلا به این نیست كه شكم ما سیر باشد. اعتلا به این است كه ما مسلكمان را و مكتبمان را به پیش ببریم. و ما بحمد الله داریم مكتب را به پیش می‌بریم و مكتبمان را گسترش خواهیم داد به همه ممالك اسلامی. بلكه در همه جا كه مستضعفین هستند. و ما رو به اعتلا هستیم و بشر را رو به اعتلا می‌خواهیم ببریم. چطور گفته می‌شود كه ما رو به انحطاط هستیم؟ آنها خیال می‌كنند كه انحطاط و اعتلا به سیر شدن شكم است. انسان حیوان نیست، انسان هست. انسان كه همه مسائل انسانی را باید مراعات بكند. مملكت ما مسائل انسانی را دارد طرح می‌كند. دارد رو به اعتلا می‌رود، نه دارد رو به انحطاط می‌رود. اینها همه از تبلیغاتی است كه امثال كارتر می‌كنند و منطق آنها، اعتلا این است كه همه نفتها را ما به آنها بدهیم، خودمان بنشینیم اینجا و تماشا كنیم. و انحطاط این است كه ما نفتمان را از آنها بگیریم و تو دهانشان بزنیم. اگر این انحطاط است ما منحطیم.

لكن این انحطاط نیست. این اعتلاست. و ما مملكتمان را به پیش می‌بریم. و دست ظالمها را كوتاه می‌كنیم از مملكت. و اجازه نمی‌دهیم كسی دخالت در مملكتمان بكند. و این اعتلاست، نه انحطاط.

مرتبط با این