ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

محمدرضا پهلوی و وابستگی او به دولت های غربی، به روایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مشاهده میکنید.

مرتبط با این