ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

سخنان سپهبد شهید جاج قاسم سلیمانی پیرامون شخصیت وجودی حضرت امام خمینی (ره) را در این کلیپ مشاهده میکنید.

مرتبط با این