ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

بخشی از بیانات حضرت امام خمینی(ره) پیرامون استقامت در راه نهضت انقلاب اسلامی را مشاهده می كنید.

مرتبط با این