ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

رهبر انقلاب: در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، شب می‌ریختند در خانه­‌ی آدم، جلوی زن و بچّه‌ی آدم، آدم را كتك می‌زدند، دستبند به دست آدم می‌زدند، بعد هم می‌بردند آدم را، یا از اینها بالاتر.

مرتبط با این