ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

از ساعت به مدت

امام خمینی(ره): امروز تقریباً تمام تبلیغاتی که در رسانه‌های گروهی و در مطبوعات شرق و غرب هست، تمام آنها بر ضد جمهوری اسلامی یا می‌نویسند و یا می‌گویند.

مرتبط با این