ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران اثر چارلز کورزمن با ترجمه محمد ملاعباسی توسط نشر ترجمان ارائه شده است.

چارلز کورزمن در این کتاب تحلیل‌های رایج درباره انقلاب اسلامی را مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که چطور علیرغم تصورناپذیر بودن انقلاب ایران برای قدرتمندترین رهبران جهان، این حادثه بزرگ معاصر رقم خورد. این کتاب 448 صفحه‌ای برای بار سوم توسط نشر ترجمان علوم انسانی و ترجمه محمد ملا عباسی منتشر شده است.

مرتبط با این خبر

  • فوکو در ایران

  • روزهای انقلاب

  • فهیمه

  • آخرین شاه، آخرین دربار (ده‌سال پایانی رژیم پهلوی به روایت اسدالله خان علم)

  • «تولد یک انقلاب»

  • «مسجد رهبر»

  • صعود چهل ساله

  • از چیزی نمی ترسیدم: زندگینامه خودنوشت حاج قاسم سلیمانی 1335 تا 1357

  • سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد

  • سلول های بهاری: خاطرات تولید و توسعه دانش سلول های بنیادی