ایران صدا
صدای جمهوری اسلامی ایران

کتاب چهل سال بعد را احسان خزری گردآوری کرده. این کتاب، مجموعه مباحث مطرح‌شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران برنامه رادیویی فانوس ،در شبکه رادیو گفت‌وگو جمهوری اسلامی ایرانه که به همت نویسنده کتاب ،یک جا جمع‌آوری شده .

نویسنده: احسان خزری

کتاب چهل سال بعد را احسان خزری گردآوری کرده. این کتاب، مجموعه مباحث مطرح‌شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران برنامه رادیویی فانوس ،در شبکه رادیو گفت‌وگو جمهوری اسلامی ایرانه که به همت نویسنده کتاب ،یک جا جمع‌آوری شده .

در این کتاب گفت و گوهایی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در چهار‌ دهه گذشته در رابطه با مهم‌ترین حوزه‌ها، مسائل و موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامیه که بازخوانی و بازتفسیر شده.

این سلسله مباحث و گفتگوها در چهار فصل به شرح زیر منتشر شده :

فصل اول به موضوعات و مفاهیم داخلی و نسبت آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و یازده موضوع بحران‌های سیاسی، امنیتی، عدالت، هویت و هویت ملی، مردم‌سالاری دینی، وضع نهادهای مدنی، تحزب، زنان، نهاد علم و کارآمدی را بررسی کرده. این فصل در پی پاسخ دادن به این پرسش‌هاست که انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مطرح شده ، چه دستاوردهایی داشته و عملکرد اون تا چه حد موفقیت‌آمیز بوده و همینطور به بررسی این موضوع پرداخته که نقاط قوت و ضعف سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه‌ها چه بوده ؟

فصل دو به موضوع جهانی شدن، مانایى و پویایى انقلاب اسلامى در رسانه‌هاى اجتماعى، نسبت فرهنگ با فناورى وحکمرانى جمهورى اسلامى ایران در فضاى مجازى پرداخته و این پرسش را طرح کرده که: «چگونه تحولات رسانه‌اى ،فضاى جدیدى را به وجود آورده تا حاکمیت و مشروعیت نظام را تحت تأثیر خودقرار بده؟» این فصل همچنین به این نکته اشاره مى‌کند که چگونه و با چه راهکارهایی جمهورى اسلامى ایران باید در فضاى جدید ایفاى نقش کنه و با مدیریت فضاى رسانه‌اى و مجازى قدرت خودش رو تثبیت کنه!

اما در فصل سه کتاب ، به مسئلۀ مهم اقتصاد که یکی از دغدغۀ های اصلى مردم و مسئولانه پرداخته. این فصل به موضوعاتی نظیر ، شاخص‌هاى توسعه و سیاستگذارى اقتصادى و اینکه انقلاب اسلامى در شاخصه‌ ی توسعۀ انسانى تا چه حد موفق بوده و آیا سیاست‌ های اتخاذ شده توسط مسولان اقتصادى در انقلاب اسلامى تونسته انتظارات را برآورده کنه یا نه .

در اخر هم در این فصل به بررسی اینکه آسیب‌هاى اون کدامند پرداخته.

فصل چهار و پایانى این کتاب به موضوع روابط و سیاست‌خارجى جمهورى‌اسلامى پس از انقلاب اسلامى ایران پرداخته . همانطور که گفتم ، موضوع مورد مطالعه و پژوهش در این فصل روابط انقلاب اسلامى ایران با منطقۀ غرب آسیا، کشورهاى آسیاى جنوبى و سه قدرت مهم جهانى، یعنى آمریکا، روسیه و چین بوده و براین مهم تأکید کرده که ظرفیت‌هاى پر اهمیتى براى ایجاد رابطۀ استراتژیک و مستحکم با کشورهاى شرقى و منطقۀ غرب آسیا و آسیاى جنوبى وجود داره؛ ولى به علت نگرش‌هاى غرب‌گرایانه در کشور یا نبود درک و شناخت کافى از این کشورها، ازاین فرصت‌ها آنطور که باید و شاید بهره‌بردارى نشده.

خوندن این کتاب رو به همه علاقه‌مندان به شناخت مسیر انقلاب اسلامی تا به امروز پیشنهاد می کنم .

یادمون باشه کتاب های زیادی منتظرند تا خونده بشن ،خوشی های زیادی منتظرند تا کشف بشن و شگفتی های زیادی منتظرند تا آشکار بشن .

مرتبط با این خبر

  • الگوی رهایی

  • به ایران خوش آمدید

  • جلوه‌ای از نور

  • گام به گام با انقلاب 2

  • گام دوم انقلاب

  • شعر و انقلاب

  • اجتهاد و نوآوری فکری از دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

  • گام‌ به گام با انقلاب 1

  • کتاب انقلاب تصور ناپذیر در ایران

  • فوکو در ایران