افشای راز هولناك طرح انفجار جماران

سردار احمد كریم پور مسئول چك و خنثی كمیته انقلاب طی خاطره از رازی هولناك خبر داد كه قطب زاده از طریق قنات در زیر خانه امام در جماران قصد عملیات تروریستی داشت.

1399/11/28
|
10:00
دسترسی سریع