سخنان رهبری در مورد تطهیر موذیانه شاه

مقام معظم رهبری: یك حركت موذیانه ای شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت رژیم پهلوی حالا ای كاش یه چیزی بود كه قابل تطهیر بود قابل تطهیر هم نیست.

1399/11/28
|
14:00
دسترسی سریع