پیشرفت ملت ایران بخاطر ایستادگی است

مقام معظم رهبری: پیشرفت‌های ملت ایران بخاطر ایستادگی‌ست، اگر یك ملتی ایستادگی كند برای خدا و در راه خدا، خدا به او كمك خواهد كرد. این وعده الهی‌ست و وعده الهی تخلف ناپذیر است.

1399/11/28
|
16:00
دسترسی سریع