فیلم| نقش «امیرعباس هویدا» در سقوط رژیم پهلوی چه بود؟

سید امیر مكی پژوهشگر تاریخ معاصر به بررسی نقش هویدا در جنایات رژیم پهلوی و همچنین افول سلطنت شاه می‌پردازد.

1399/11/29
|
14:30
دسترسی سریع